Federația Română de Autoapărare

Cotizații
Cotizațiile F.R.A. sunt următoarele:

• Cotizația anuală de membru – sportiv (viza anuală pe legitimatie) plătibilă până la 31 martie a fiecărui an;

• Cotizația anuală de club;

• Cotizația anuală de antrenor/arbitru/examinator;

• Taxa omologare grad și eliberare Diplomă de Grad;

• Taxa de transfer sportiv;

• Cotizațiile de membru ale federațiilor internaționale la care F.R.A. este afiliată (se aplică doar membrilor cu recunoaștere internațională – instructor, arbirtru, examinator);