Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
 

Federația Română de Autoapărare

Despre noi

Federația Română de Autoapărare (F.R.A.)
 este persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, având ca scop organizarea, coordonarea, promovarea și dezvoltarea în România a „Karate-DO Shotokan W.S.K.F.” și a „Autoaparării fizice”.

Pentru îndeplinirea scopului, F.R.A. colaborează cu organizații sportive similare, federații, cluburi, asociații, instituții cu atribuțiuni legate de activități sportive și autoapărare. De asemenea colaborează cu orice persoană fizică sau juridică interesată de obiectul de activitate al F.R.A..

Direcțiile principale de manifestare a activității federației sunt:
• Autoapărarea, ca totalitate a mijloacelor aplicate atunci când omul se confruntă cu o agresiune;
• Karate Goshin-Do, latură aplicativă, cu accent marcant asupra autoapărării fizice (Goshin) dar și asupra formării unui individ complet cu o pregătire polivalentă;
• Karate-Do competițional, disciplină sportivă de luptă care orientează întreagă metodică de antrenament după specificul regulamentului de arbitraj.

Aceste direcții de exprimare a scopului și mijloacelor federației reprezintă sensul educației integrale, promovând în afara eficienței totale în luptă și următoarele concepte morale: onoare, loialitate, respect, datorie, curaj, dreptate.

În acest sens, scopul Federației Române de Autoapărare este ca aceste concepte să devină un mod de viată pentru practicanți. Prin antrenament continuu, urmărindu-se perfecționarea tehnică, dezvoltarea personală, formarea unui caracter integru, accentuând importanța armonizării și integrării sociale, antrenamentul practicat în sală, continuându-se moral în toate activitățile sociale. Viziunea fondatorilor și antrenorilor federației este ca sensul filosofic și educațional al activității federației să fie exprimat prin însușirea și aplicarea principiilor morale mai sus menționate.

Obiectul de activitate al Federației Române de Autoapărare se adresează atât doritorilor de performanță sportivă, de autoapărare cât și celor care doresc ocuparea timpului liber printr-o activitate instructiv-educativă. Se adresează societății civile dar și personalului instituțiilor de apărare, ordine publică, pază și protecție.

Federația Române de Autoapărare a fost înființată în anul 2012, funcționând în conformitate cu prevederile art.35-37 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005 și a Titlului IV-Persoană Juridică, din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil și este înscrisă în Registrul Federațiilor și Fundațiilor.

FRA este afiliată la The World Shotokan Karate Do Federation (WSKF).
FRA are Protocol de Parteneriat încheiat cu Federația Română de Combat.
FRA este partener al World Organization of Self Defence (W.O.S.D.).

Contact:
Președinte: Marian Manole – 0722.689.857
Vicepreședinte: Cristinel Balaban – 0722.245.345
Secretar General: Daniel Bundache – 0774.066.519

Director: Daniela Manole

E-mail: wskf.romania@gmail.com
Facebook:
W.S.K.F. România
Federația Română de Autoapărare

Educație, dezvoltare personală, perfecționare tehnică și autoapărare!